Pristajem da se moji osobni podaci koje sam ustupio/la za potrebe ovog nagradnog natječaja ustupe Sponzoru nagradnog natječaja društvu BILIĆ VISION OPTIKA za potrebe izravnog marketinga.
Prijavom prihvaćam Pravila nagradnog natječaja.