Veliki natječaj

Jutarnji list traži najbolju karikaturu i ilustraciju

Natječaj

Jutarnji list organizira nagradni natječaj u kojem bira najbolju novinsku karikaturu i ilustraciju. Natječaj je otvoren za sve autore, bez obzira na dob, spol i profesiju. Najbolje radove izabrat će poseban žiri koji je formiralo uredništvo Jutarnjeg lista, a organizator natječaja javno će predstaviti najbolje radove i autore.
Hanza Media može angažirati najbolje autore po ocjeni žirija u izdanju Jutarnji list i drugim izdanjima Hanza Medije.

Tema

POLITIČKA, DNEVNA KARIKATURA, ILUSTRACIJA TEKSTOVA
(dnevno-politička tema, svakodnevica, ilustracija ljudi iz javnosti)

Radovi

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  1. Radovi mogu biti originali ili digitalni. Autor mora rukom numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
  2. Radovi mogu biti crno-bijeli ili u boji
  3. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
  4. Veličina rada može biti A4 ili A3.

Rok

Rok za dostavu radova je 1. lipnja 2019. godine.

Prijava

Prihvaćaju se slike u JPG ili PNG formatu do 3 MB težine.

Prihvaćaju se slike u JPG ili PNG formatu do 3 MB težine.

Prihvaćaju se slike u JPG ili PNG formatu do 3 MB težine.

Poveznica na Vaše radove - Instagram, Facebook, Flickr itd.

Da, suglasan sam sa Pravilima nagradnog natječaja.

Nagrade

Prva nagrada – 6000 KN
Druga nagrada – 3000 KN
Treća nagrada – 2000 KN
Pet posebnih priznanja

Izložba

Termin izložbe bit će naknadno objavljen, a izložba će biti postavljena u Muzeju suvremene umjetnosti

Ostala pravila

Svaki autor čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2019. godine). Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.